S/MARt DB - Gene

AC G001035
XX
ID HS$TOP1
XX
DT 14.11.1997 12:14:00 (created); ewi
DT 13.8.2002 12:24:01 (updated); cch
XX
SD TOP1
XX
DE topoisomerase I
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SM S/MAR: SM0000047; HS$TOPO-M1
SM S/MAR: SM0000048; HS$TOPO-M2
XX
DR TRANSFAC SITE: R04503 
XX
DR TRRD: A07999 
XX
DR LocusLink: 7150 
DR Ensembl: ENSG00000198900 
//