S/MARt DB - Gene

AC G001428
XX
ID HS$ALL
XX
DT 25.2.1999 17:39:04 (created); dbo
DT 25.2.1999 17:45:02 (updated); ili
XX
SD ALL-1
XX
DE acute lymphoblastic leukemia gene 1
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SM S/MAR: SM0000132; HS$ALL1-3MAR1
SM S/MAR: SM0000133; HS$ALL1-3MAR2
XX
DR LocusLink: 4297 
DR Ensembl: ENSG00000118058 
XX
DR Int. Protein Index: IPI00009286 
DR Int. Protein Index: IPI00155551 
DR Int. Protein Index: IPI00218500 
DR Int. Protein Index: IPI00419259 
DR Int. Protein Index: IPI00472244 
//