S/MARt DB - Gene

AC G001445
XX
ID HS$PRM1
XX
DT 8.6.1999 15:09:02 (created); ili
DT 8.6.1999 15:17:37 (updated); ili
XX
SD PRM 1
XX
DE protamin 1
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SM S/MAR: SM0000059; HS$PRM-5MAR
SM S/MAR: SM0000060; HS$PRM-3MAR
SM S/MAR: SM0000164; HS$SOCS1-5MAR
XX
DR LocusLink: 5619 
DR Ensembl: ENSG00000175646 
XX
DR Int. Protein Index: IPI00219614 
//