S/MARt DB - Gene

AC G001446
XX
ID HS$PRM2
XX
DT 8.6.1999 15:12:03 (created); ili
XX
SD PRM 2
XX
DE protamine 2
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SM S/MAR: SM0000059; HS$PRM-5MAR
SM S/MAR: SM0000060; HS$PRM-3MAR
SM S/MAR: SM0000164; HS$SOCS1-5MAR
XX
DR LocusLink: 5620 
DR Ensembl: ENSG00000122304 
XX
DR Int. Protein Index: IPI00024683 
//