S/MARt DB - Gene

AC G001507
XX
ID HS$OTC
XX
DT 28.6.1999 17:56:07 (created); ili
XX
SD OTC
XX
DE ornitine transcarbamylase
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SM S/MAR: SM0000174; HS$OTC-MAR1
SM S/MAR: SM0000175; HS$OTC-MAR2
XX
DR LocusLink: 5009 
DR Ensembl: ENSG00000036473 
XX
DR Int. Protein Index: IPI00295363 
//