S/MARt DB - Gene

AC G002008
XX
ID HS$TH
XX
DT 31.10.2000 13:40:45 (created); rio
DT 31.10.2000 13:58:44 (updated); rio
XX
SD TH
XX
DE tyrosine hydroxylase
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SM S/MAR: SM0000503; HS$TH-MAR1
SM S/MAR: SM0000504; HS$TH-MAR2
SM S/MAR: SM0000505; HS$TH-MAR3
SM S/MAR: SM0000506; HS$TH-MAR4
SM S/MAR: SM0000507; HS$TH-MAR5
XX
DR LocusLink: 7054 
DR Ensembl: ENSG00000180176 
XX
DR Int. Protein Index: IPI00010178 
DR Int. Protein Index: IPI00217988 
DR Int. Protein Index: IPI00218275 
DR Int. Protein Index: IPI00218276 
DR Int. Protein Index: IPI00398179 
//