S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000009
XX
DT 1.1.1999 00:00:00 (created); ili
DT 2.8.2004 15:23:00 (updated); ili2
XX
NA HS$IFNB1-H
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SZ 1273 bp
XX
LO 9p22
DE G000308; interferon-beta 1
DP Direction: 5'; Pos 1: ATG
DN Internal: n; 
XX
SQ TAATCGTTTATCTATAAATTCTTTTGTATTTTGAATGTAAACAATTAGATCATCTGCATA
SQ TAATTTTTAAAATCTGATAAGTCAACAAGAGATTGAAACAGGCTCTTCACAAAGAAAATA
SQ TCCAAATGGTCAATAAACATATGAAAAGATGCTGAAACTTGTTAATAATCAGAGAGATGC
SQ AAATTAAACTATAATGAAGTATTATTGTACAACAATAGAATGACTGAAATTAAAAAGACT
SQ GACAATATCAAAGTTGGCAAGAGTCTGATACAACTGGAACTTCTCAAACACTGTTAGTAA
SQ GAATGTAAATTGGTACAAACATTTGGGAAGTCATTACAATATTATCTGCTAAATCTGAAC
SQ ATATACATATTCTATGAGCCAGTTACTTCATTCTAGGCATATACCCAAAAGAAGTATGTA
SQ CTATTGTGCAGTAAAAAATACAGACAAGGAATTTCATAGGAGCATTAATTATCATGGCAA
SQ ATATTTTAAAAAATTATTAGTAGTAGAAGGGATAAAACATTGTGGTATACTTCTAAATAG
SQ GGTAAAACACATTAATGTAAATTAATAAACTATACACACAAGATAGACGAATTTCGCAGA
SQ CATTCTGTTGAGGGTAAGAAACCATTTATACAAAGCTCAAAAACAGACAGAATCTAGAGT
SQ GTTAAAAGACTGCATGGTAGTGACTTTGGGAGAAGAAAGTAGTGACGAGAGAGAGGAGAG
SQ AGAATAATGATTGCGAGGTGCTATAGTCTGAAGGTTTGTGTCCCCCAAATTTCACATGTT
SQ AAAACCTAATCCCCAATGCAATCATTTTAAGAAGTGGGTCCTTTAGTGGATAATTAGGTA
SQ ATGGAACAAGAGCCCTAACAAATGGGATTGGTGCCTTATAAAAGAAGCCTGAGCCTGAGG
SQ GACCTTGTTTCCCGCTTCTACCATATGAGAATGCAATGAGAAGGCACAAAGCAAAGAGCA
SQ AGCCCTCATCAGACACTGAATCTGCTAGGGCCTTAGTCTTGGCTTTTCCAACCTCCAGAA
SQ CTATAAAAAGAAATGCTTGTTGTTTAAAAGGCATTCAGTCTATGGTGTTTTGTTAGAGCA
SQ GCCCCAAGAGACTTAAGAGGGAACAAGAGGGCGATTTCTGTTGTGTTGATAATGTTTAGT
SQ TTGTGGTTACAAAAGAGTGCAGACGTTTTTATTTTATAACAATTCATTGAGCTATATACT
SQ TAAGATGTATGCGTAATTTTCTATGTATATTATTGTTTTATAAACTTTTTCTTAAAAGAG
SQ GAAATGGGAATTC
SC [J. Bode, direct submission]
XX
SF fragment of the S/MAR 5' to IFNB1 SM0000534 [1];
SF contains repetitive sequences [1]
XX
BP 75-80% [J. Bode, direct submission]
XX
FF strong [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
EC matrix from murine L-cells
EV in vivo selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: AL390882; AL390882
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 89000669 PubMed; 2844236
RA Bode, J., Maass, K.
RT Chromatin domain surrounding the human interferon-beta gene
RT as defined by scaffold-attached regions
RL Biochemistry 27:4706-4711 (1988)
//