S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000016
XX
DT 1.1.1999 00:00:00 (created); ili
DT 6.3.2001 11:04:00 (updated); ili
XX
NA MOUSE$INT20
XX
OS mouse, Mus spec.
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; rodentia; myomorpha; muridae;
OC murinae
XX
SZ 802 bp
XX
SQ CTGCAGCAGAGAATTACCTTGATGGAAATCAAGGATTCTAAAGTCTCCCTCTCGCCATTG
SQ TGTAAGGTTTCCAGCAAGCGGTGATAGGGAAGTTAATTAAACCTAGGAATTGAATTTTTC
SQ TTTTTTAAAAGAAATGGCCATTGAGTGTTAATCAGCTGTAAAGAAGAGAGCAGAAAGCCA
SQ AGGGGATCCATAAAAATGCTCTGCCCTGTAAGCACAGTTGCTTCACCTCTGACCTCCGTA
SQ GCTGAGAAAGGCTTTGGCTCCGGCAATATTCTCTGGGAAGCTAGCAGCTTGAATTGCTGC
SQ CATGAGCAAATGAGTTTTCTCTACCGAGAATGAATTCTCCCGAACTGCTGAAACAAAGGT
SQ CTGTGTCCCGGGTGGCTATTATTTATTTGCCGGAGACATTTCGAAATATCTCCTACTGTC
SQ TACCCTGGCTCTGGAAGCTGCGAGCCGTAGCGTTAGCCTCAGGTCCAAAACAACAAAACT
SQ CACAGGAAGAAGAGAGGGGTGAGGGTGAGGGATTAGAAAATGTGAAAAATGCCTACAAAT
SQ CCAGGCCTCAACGTGAGCAAGTCCTAAAAAAGCAGGCCTTGTTTACTGTCCTGCCTCCCA
SQ TCTTGAGGCCAAGGCACGTGCCTGAAGTCGTGATCTGGCTTTATGCTCTTCAAACGTCGT
SQ GTTTCAGTGACACGGGAGGGTCTCCAGGGATCCTGAGACCTTCTCCGAGTTAGCAGCAGT
SQ GAGTGACCAAACAGCTACTATGTGCTCACACTCCAAAGTTTCCATTTCTCTCAGTCAATA
SQ GTCTACAGCTTTTGCGTTAAGC
SC [J. Bode, direct submission]
XX
FT 454 - 455: single strand cut by retroviral integrase [J.
FT        Bode, direct submission]
FT 458 - 459: single strand cut by retroviral integrase [J.
FT        Bode, direct submission]
XX
SF ATATTT-motif [1]; direct & inverted repeats >8 bp [1];
SF immediate palindrome [1]
XX
FF retroviral integration site [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 96194144 PubMed; 8652565
RA Mielke, C., Maass, K., Tuemmler, M., Bode, J.
RT Anatomy of highly expressing chromosomal sites targeted by
RT retroviral vectors
RL Biochemistry 35:2239-2252 (1996)
//