S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000021
XX
DT 1.1.1999 00:00:00 (created); ili
XX
NA HS$M0A11
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SZ 368 bp
XX
LO 19q12
XX
SQ TACCACACAGTCTAAGCTGAACCTGGTTGGTTAACTTGAAAAATGCAGAGATGTAGTTAC
SQ ATCAGCAGTGGGAAGACAAGAAGATCAGTTTCAGTGGGAGAAGTCATTGCATTGGGAGGG
SQ GTAATTAACAGAGTGGTAGCATATGTGGAATGTGGGCTCTATAGATAAGGACTGGCAGGA
SQ ATGTTGTGTACCAGGGCTGGGGGGATATAGAGGGTAAGGAAGTCTGGCCTTGAAATCAGG
SQ GAACAAAGGACAACAAAACTTAAACGAGCTAAACCTTTGAAGAAGAATTTCTTACTGTAG
SQ TCAGCGATCATTATTGTAAACCTATGACAGTTCTTTCAAAATATTTTTCAGACTTGTCAA
SQ CCGCTGTA
SC EMBL #Z54220
XX
SF AT-rich regions [1]; inverted repeats [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: Z54220; HSM0A11
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 96188869 PubMed; 8614638
RA Nikolaev, L. G., Tsevegiyn, T., Akopov, S. B., Ashworth, L.
RA K., Sverdlov, E. D.
RT Construction of a chromosome specific library of human MARs
RT and mapping of matrix attachment regions on human
RT chromosome 19
RL Nucleic Acids Res. 24:1330-1336 (1996)
//