S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000054
XX
DT 1.1.1999 00:00:00 (created); ili
DT 17.12.1999 11:02:28 (updated); ili
XX
NA AT$ATH1-5MAR3
XX
OS thale cress, Arabidopsis thaliana
OC eukaryota; viridiplantae; embryobionta; magnoliophyta;
OC magnoliopsida; dilleniidae; capparales; brassicaceae
XX
SZ 1431 bp
XX
LO 4
DE G001342; Arabidopsis thaliana homeobox 1 gene
DP Direction: 5'; 9388 - 7958; Pos 1: ATG
DN Internal: n; Gene position numeral: 1
DC homeobox protein ATH1 is suspected to be a transcription
DC factor

G001342;
Arabidopsis thaliana homeobox 1 gene

XX
SQ TCGAGGTACTTTAGGTAAGGAAGAGTCATATTCTTCAACAAGCTAGGATGTTTATGCACA
SQ TAGACATTCCATTCATCCTTACTAATTTTACCGTCTTTGTCAGAATCTGCATCAGCAAAT
SQ GTCTAGCAAAAACAAAGTAGAGAAAGAAAAGAAGCATGTGCTAACTAAATTTACCAAAAT
SQ ATTATACATCACACTAAGAGAGATGGGATTTCAAGAACTCACTTTATCAATAATCATGGT
SQ CAGAAGTTCATCGGATAGCATCATATCAGATTCCAAGAGAATAGCAGAAACCATTTGTTG
SQ CACCTAACAAGTCCAACTTATTATGAAGCTGAAAAGAAGGGTTGCAACTTGCAATGGCAG
SQ ATTATTATTTACCTCTTCTCGCTCAATGAATCCAGTTTGTCTTAGATCATAGAGCCTAAA
SQ TGCAACTGTCACAGATAATAAAAGCATATGCTTGAGATCATCCAAGGAGTTATATTAGTA
SQ GTAATATTGATCCTTACAATCGGTCTTCTCCTGGATTGATGCATAGGGATGAAAGACACT
SQ GAGTGCATGGATGAATTCCTCAAACTCAATAACCCCATTCTTCTTTTCATCGAACAAATC
SQ AAAAACCTGCAAAACACCAATCAATATAAAGTAAAAAAAACTTTCATCTCAACAAGTCCA
SQ AGAAACCATGAGAAGCCACTCACCCTATCAAGAAAGAGGTTCTCACCATATGGAGCTTGG
SQ AACAGCGCCAGTCTAAGCTCTTCCTAGGAAACCAGAAATATCAAATTTCTTCATAACCAT
SQ AAATTATAATGAGAGATAACTATCATCTAAAAAGAGCAAACTTAATGCCTTGAAAGCAAT
SQ GAATCACACACATAAAGGAAAAGGAGTCAAGTGATGATCATCAACCTATGAAAAATTCAC
SQ CAACTAGACATATCTGAGAGAGAAAAAACAGACCTTGTGAATCAAGCCGTCATCAATAAT
SQ TGAACAGCTCAATTTCTTGAATAGCTCATACAAAGCTTCAACTTCATTGACTGAAACTGC
SQ AAAAAAGAAACAAACTTTTCAAACTTATCAACTTCCAAACAGAGTCATTTCGAAGACGCA
SQ TTGATCCAAGAACGTATACAACACATTGGACATGAAATGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
SQ GGCAAAAACAAAAAGAAAACCAACATTGAGATTCACGAGCAAGACGTTCCAGATCCGCGT
SQ GCTGACATGTCCGAGGCGATGTGCTGCGGCAATCGAAGCATTGTCCGACGGAGGAAACTA
SQ GGACATCGATAATGGCAAAGAAAGGTATAAAGACGGCGCAGAATTGCTCTCCGACAGTGA
SQ GAGAGCTTGATCTCTGTTTCACCAAAACAAAACAAGAACAAGAACATTACAAAAAGACAA
SQ AATCAGAGAAGAAATGAGAAATCAAAGTAGTGAGAAAAATTTACAGAGGAA
SC EMBL #Z83320; nt 1-1431, release 52
XX
FT 362 - 369: MRS: small half site motif (8/8) [2]
FT 471 - 489: MAR-specific signature [1]
FT 478 - 493: MRS: large half site motif (15/16) [2]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
EC rat liver matrix
XX
DR EMBL: Z83320; ATZ83320
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 98026209 PubMed; 9380515
RA van Drunen, C. M., Oosterling, R. W., Keultjes, G. M.,
RA Weisbeek, P. J., van Driel, R., Smeekens, S. C.
RT Analysis of the chromatin domain organisation around the
RT plastocyanin gene reveals an MAR-specific sequence element
RT in Arabidopsis thaliana
RL Nucleic Acids Res. 25:3904-3911 (1997)
RN [2]
RX MEDLINE; 99380480 PubMed; 10390535
RA van Drunen, C. M., Sewalt, R. G. A. B., Oosterling, R. W.,
RA Weisbeek, P. J., Smeekens, S. C. M., van Driel, R.
RT A bipartite sequence element associated with
RT matrix/scaffold attachment regions
RL Nucleic Acids Res. 27:2924-2930 (1999)
//