S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000055
XX
DT 1.1.1999 00:00:00 (created); ili
DT 17.12.1999 11:02:56 (updated); ili
XX
NA AT$PC-MAR3
XX
OS thale cress, Arabidopsis thaliana
OC eukaryota; viridiplantae; embryobionta; magnoliophyta;
OC magnoliopsida; dilleniidae; capparales; brassicaceae
XX
SZ 1441 bp
XX
LO 1
DE G001307; sterol methyltransferase
DP Direction: 3'
DN Internal: n; Gene position numeral: -2
DE G001308; thioredoxin-like
DP Direction: 3'
DN Internal: n; Gene position numeral: -1
DE G001340; open reading frame
DP Direction: 3'
DN Internal: n; Gene position numeral: 1

G001307;
sterol methyltransferase
G001308;
thioredoxin-like
G001340;
open reading frame

XX
SQ AAAAAGAGAACTCGATTTAATCTAGAAAGTAAATAAAACATATTGGAATTAGACTTTACT
SQ TAACCGATAATGCCCCTAATTTGTTGAACAAATTTCTCTAAGTAAGGAAACTTTTAACAG
SQ AATCTCTCAAAATCACCTAGATTTTAGCAGATTTTTGGACACACGTTTATTAGCTGATTA
SQ CGATGTACGATGATTATTTCTTTAGGTACATAATATTGTTATTTTGATGTTGTAACACTA
SQ ACCATTTAAAAGTATATGAAGCATAATAAGTCACCTAGTAAATTAGTAAAGTAATGTAGT
SQ GGCAAAGACGTAACTAAATTGAAAAGTTTGACCATCGACAGGTATTGAACCGGACCAGTT
SQ AATGGGAGACGTTCTATACTACGGAGGACAACCACTCTGCGGTGGTGCAGCTTGCACGGC
SQ CGACCTGACGTGGGAAAAGCTGATCGACGAGTAATCGCACTGGAGGCAAGCTGATCGTGC
SQ TTGACGTTGAGCTAAAACATTGTGGTCCTTGCGTTAAAGTGTATCCGACCGGGCTGAAAC
SQ TGTCCCGGTCATTGTCCGAGCACAGTCGTATTCGCTAGAATGAACGGAGACGAGAACGAT
SQ AGTGTGTATGGAGTCACTCAAGGACATTGAATGTTATCGAAGTTCCACACTTTCTTGTTC
SQ ATTAGAGACGGAGAGTATTCGTGTGGCGTTATGCTAGGTTCCGGTAAAGAAGAACTCATT
SQ GGAGAGATACTTCGGTACTCAGGCGTTTCGTGTCACTTATTAATGGTGTATCAAAACTTT
SQ AATTTTATTACATCTCACTTCAAAAAAGAATGAGTTTTTGGTCTTTGTCTGTACCATCCG
SQ AAACCGGTTGATATGAAAGAAAAAAAAACTCAAATAGTGTGATTCTTGATTATTTGATTT
SQ TGCTTTTGTGTTCTAACTTTGAAGGCACGGAAACTTTGACGGATTTGAATATTTCCGTAA
SQ GGAAGAATGAGATGTTAATGATTTGTACCTACCCAATGAAGATATTGTATTATTCCCAAT
SQ AAATATATACACATTATCATCATTTTGTATGTGATATTAATGGTTGATTGTGATTTACAT
SQ TTATATATGCCAACAATTTGGGTGGTGGAAAGACATTGGTTGTTGTCATACTCTCTGTCA
SQ CAGAAGGAAATACAAAAACTAATTTGTAATTGTAACTGTAAATATGTAGCGAGAAAGAGT
SQ TTTTTTTTTTTTTTTTTGGACGGAGCAAAATTGATATTCACAAAAGACTATTGAAGTGAA
SQ CGATCATCATCCATCATCACAATATATCACATATATACACAAAACAAGAAAATCCAGACT
SQ CATTGTGAATGATGATCATTATACAATTTGAACTGCAGTAATTGATATAGTATACTGAAA
SQ GAAAGAAATTTAATCAAATGGTTTGAAGATGAAGTGGTTTTGGTGGATCCAATGGGTCCT
SQ T
SC EMBL #Z83321; nt 14341-15781
XX
FT 216 - 223: MRS: small half site motif (8/8) [2]
FT 279 - 299: MAR-specific signature [1]
FT 288 - 303: MRS: large half site motif (16/16) [2]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
EC rat liver matrix
XX
DR EMBL: Z83321; ATZ83321
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 98026209 PubMed; 9380515
RA van Drunen, C. M., Oosterling, R. W., Keultjes, G. M.,
RA Weisbeek, P. J., van Driel, R., Smeekens, S. C.
RT Analysis of the chromatin domain organisation around the
RT plastocyanin gene reveals an MAR-specific sequence element
RT in Arabidopsis thaliana
RL Nucleic Acids Res. 25:3904-3911 (1997)
RN [2]
RX MEDLINE; 99380480 PubMed; 10390535
RA van Drunen, C. M., Sewalt, R. G. A. B., Oosterling, R. W.,
RA Weisbeek, P. J., Smeekens, S. C. M., van Driel, R.
RT A bipartite sequence element associated with
RT matrix/scaffold attachment regions
RL Nucleic Acids Res. 27:2924-2930 (1999)
//