S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000075
XX
DT 1.1.1999 00:00:00 (created); ili
XX
NA HS$CSPB-5MAR
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SZ 2429 bp
XX
LO 14q11.2
DE G001405; cytotoxic serine protease B
DP Direction: 5'; Pos 1: transcriptional start
DN Internal: n; Gene position numeral: 1

G001405;
cytotoxic serine protease B

XX
SQ GAATTCCTAAACAGAGCAATTAGGTAAGAAAATGAAAGAAAAGGTATCCAATTATGAAGG
SQ AAGAAGTAAAACTATTTCTATTTGCAGATGACATGACTGTATACTAAGAAAATCCCAAAT
SQ AATCCACACAAAAACTAGTAGAGTTAATAAGCAAATTCAACAAATTTCAGGGTACAAAAT
SQ CAGTTGTGTTTCTATACACAAACCCACAATGAACAATAAAAAAAGGAAACTAAGAAAACA
SQ ATTTCCTTTATAATAACATCCCAAAGAATAAAATACATGGGACTAAATTTAACCAAGGAA
SQ GTGAAAGAATTGTACACTAAAAACCACAAATAATTGCTGATTAAATGGAAAGATGTCCCA
SQ TGTTCACGGATAGGGATACTTAATATTGTTAAATGGCAATACTTCCCAAAGCAATCTATA
SQ GATTCAATGCAATCTCTGTCAAAATTTCAAATGGTCTTCTTTGCTGAAATGGAAAAGCCA
SQ ATCCTAAAATTCATATGTATTCCATAGGATCCAAAAAAGCAAAACCAATATTGAAATAGA
SQ AAAACAAAGTTGGAGTACTTACACTTCTCAATTTCAAAACTTACAAGCTACAGTAATTAA
SQ AACAGCATGGCAAAGGCATAAGGATAGACATATGGATCAATGGAATAGATTCAGAGTCCA
SQ GAAATAAACACAACATTTATGGCCATTTGATTTTTGATAAGGATTGTCAAGGGGGTCATT
SQ GAACATTCAGTGGGGAAAGAATAATATCTTCAACAAGTGGTGCTGGAACAATTGGATAGC
SQ CATGTGCAAAATACTCTAGTAGACTCCTACCTTATGTCACATACAATAATTAATTTAAAA
SQ TAAATCAATCCTAAATATAAGGGCCAAAACCATAAAACTCTTAGAAGAAAACAGGCGTAA
SQ TCTTCATGGTTTCTGATTTGTCAATGGATTCTTAAATTTGACACCAAAAGCACAAGCAAC
SQ AAAAGATAAAATTGATACATTTGAATGCATAAAATTTTTTTAATTTGCACATGAAATGAC
SQ AATATCAAGAAAATGAAAAGACAATCTGCAGAATGGGAGAAAATATTTACAAGCCACATA
SQ TCTGATAAGGGCTGAGTATCCAGAATATATAACAAACTCTTCCAGCTCAACAATGAAAAC
SQ AAAAACAACGCAATTTTAAGAATGGGCAAAGGACTTGAATCAACATTTCTCCAAAGAAGA
SQ TATGCGAATAACCAGCAAACACATGAAGTGATGCTCAACATCATTACTCATAAAGGAAAT
SQ GTGAATCAAAACCATATGACATACTACTTTACACCCATTAGGATGAAGATAATAATTTTA
SQ AAATAACAAGTGTCAGCAAGGATGCAGAGAAATAGGAACTTTCCTATGTTGCTGATAAGC
SQ AATGCAAAAGGATACAACCACTGTGGAAAACAGTTTGGTGGTTCCTTAAAAAATTAAAAA
SQ TAGGATTATTGTATAACTCAGAAATTCCAAAAGATATATATTTGGTATATATCCAAAAGA
SQ ACTGAAAACATATTGTTCATGCAGAAATTTGTACACAAATGCTTATTATTGCTGCATTAG
SQ CTACAATAGCCAAAAGATGAAAACAACCCAAATGTCCATTGACAGATGAACAAATAACTT
SQ GTGGTATAAACATACAATGGGAATATTATTTTTCCATTAAAAAGAACGAATACTGGCATG
SQ TGCTACAGCTTGTATGAATCTCAGAAACATTATTACAAGTGAATGTAGCCAGCCACAACA
SQ GGTCATGTATTGTGTGATTCCGTTTATATGAAATATCCAGAGGTGGTGGTTGCAGATTTT
SQ GAATGTGCTAAATGTCACTGAATTGAATACTTTAAAATGGTTAATTGTATGTTATGTGAA
SQ TTTTACCTCAATTTTTTAAATGGGTCATAAACTTATGTTTAGCATAATCCCCTTTTAATT
SQ TTAAAAAATGCAGATATTACATGAGAAAAAATGTGCTAGAGCATATTTCAAGACATTAAA
SQ GATGGTTATCAGTGAATGATGAGAAATTAGGTAATGTTTATTATTTTCGCTTTGCTAAAA
SQ TTATTTAAAAATTACTTGCATATTAAATTTTTTAATGCCTAGGAAAGAAAGACTATAGTT
SQ GTATTGACTAAGATTTCTACGAGCATGGGGAAAATGCTTAATTTGTAGGGTTAATCAAGG
SQ ATAAAATAAATTGCATTGTATGTCACAATGTGATCCCAAGTATTTAAAACACACTGCTTA
SQ TGGTAACAGTCAGTCTGTGGGAGACAGGTTAAAAAGTGATATTTTCCCTTCCTACTTTCC
SQ AAATTTTCTTAACAAACATATATTATGACTATAATCAGAAAAAATTATTTTTAAAACGTC
SQ TACTATGGGGCAAGCTAGGTTCAAAAAATAGAAGTTTGATAAATGTAGTTGGCTTGCTAT
SQ TGACAAGGAAGACGTTTACACTGGAATTC
SC EMBL #M62717
XX
SF contains A-box motifs, T-box motifs, other AT-rich motifs,
SF vertebrate topoismerase II consensus site and sites similar
SF to the yeast ARS consensus [1]
XX
FF appears associated with the nuclear scaffold along the
FF entire length [1]
XX
CP lymphoid and erythroid cell lines [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
EV in vivo selection/LIS [1]
XX
DR EMBL: M62717; HSCSPBAB
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 92119280 PubMed; 1732006
RA Hanson, R. D., Ley, T. J.
RT A-T-rich scaffold attachement regions flank the
RT hematopoitic serine protease gens clustered on chromosome
RT 14q11.2
RL Blood 79:610-618 (1992)
//