S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000135
XX
DT 8.3.1999 16:31:17 (created); ili
DT 19.2.2002 17:42:00 (updated); ili
XX
NA RAT$MAR2
XX
OS rat, Rattus spec.
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; rodentia; myomorpha; muridae;
OC murinae
XX
SZ 369 bp
XX
SQ TTTTCTATATCCCGAACAGTCCACTTATTACTACTGTGGCCTATTGGGAACTAACCGAAT
SQ TCACCATGTTACTCAGATTCGGCTAAACAAACTTTTAAAAATCTCTAAAAGTACACATAT
SQ TACAAGAGCAGGCTACTAGGAACTAACTGAATTCACAAAGATACAGTGTTTCAGTTCGTT
SQ AAAACGTTGCTCTATCTTGAATAACAAGCTTATTACATGCGAATCCTATTGGGAACCTAC
SQ TCAATTCGCAATGATACTTGGATTCCGTTCCTTAAAATGTTGCTCAATATTGAAAGGCAA
SQ ACTCATACAAGCATGTCCCATTGGGAACTCACTGAATTCGCCTAGAAATTTTGCTTCCAT
SQ TCGTGAAAA
SC [1]
XX
SF bent DNA [1]; highly homologous to SM000134 [1]
XX
FF highly repetitive DNA component [1]
XX
CP hepatoma [1]
XX
BF SB000040; p230 [1]
MM nitrocellulose filter binding; 
SO AH414; rat
QA 6
BF SB000040; p230 [1]
MM southwestern blotting; 
SO AH414; rat
QA 6
BF SB000040; p230 [1]
MM replacement by distamycin A; 
SO AH414; rat
QA 6
BF SB000041; p130 [1]
MM nitrocellulose filter binding; 
SO rl; rat
QA 6
BF SB000041; p130 [1]
MM replacement by distamycin A; 
SO rl; rat
QA 6
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 97265267 PubMed; 9111204
RA Hibino, Y., Tsukada, S., Sugano, N.
RT Purification and characterization of a DNA binding protein
RT in a nuclear scaffold fraction from rat ascites hepatoma
RT cells
RL Carcinogenesis 18:707-713 (1997)
//