S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000194
XX
DT 2.7.1999 17:41:43 (created); ili
DT 15.11.1999 14:54:55 (updated); ili
XX
NA NT$MAR3
XX
OS tobacco, Nicotiana tabacum
OC eukaryota; viridiplantae; embryobionta; magnoliophyta;
OC magnoliopsida; asteridae; solanes; solanaceae
XX
SZ 998 bp
XX
SQ GAATTGTATTATTGTTAGGTGGGAGAGATTTTTGACTATATGGGTTAAAATCAGCGACAA
SQ AGGGCCAAATATACCTATTTACTTTTAAAAATAGTCTAATAATACCTCTCGTTATATTAT
SQ TAGGTTATCTATACCTTTGCAGTCATATTTTGGGTTCAAATATACCCCTCATTTAAACGG
SQ AGGGACACGTGTCATCGTCCTGTTGGTCAATTCTAAATATCTCCTAATTAATTAAAAAGA
SQ CTCATTACCCATATCCGAAAAATATTTTTTAAAGCAATATTTTTTTATAAAAAATGGAAA
SQ AACTGAAATTATTTTTACTAAAAATTGAAAAAAACGAAAATAGTTTTTTTTCAGTTTTTA
SQ CAAAAAAACTATTTTAGAAAAAATTGAAAAATATTTTCTAAAACAATGTTTTTGTAAAAA
SQ CTGAAAAAAAAGAAGCTGAAAATCAATTTTCTAAAGCAATTTTATTTGTAAAATCTGGAA
SQ AAAACTACTAAAAACTGAAAAAATGAAAATATTTTTTTTTCTAATTTTTACAAAAAAAAC
SQ TGCTTTAAAAAAAGCTGAAAATATTTTCTAAAACAATATTTTTGTAAAAACTAAAAAAAA
SQ AATATTTTCTTCTTTTTTTCAGTTTTTAGTTAAAAATATTTAAGTTTTTTCCAGTTTTTA
SQ ATTACTTTAGAAAATTACTTTTCTGCTTTTTTTTCAGTTTTTACAAAAATATTATTTTAG
SQ AAAATATTTTTCAGTTCTTTAAAGCAGTTTTTTTTTGTAAAAACTTGAAAAACAATATTT
SQ TCGTTTTTTTCAGTTTTTAGTAAAATTTGTTTTTAGTTTTTTTCAGTTTTTACCAAAAAT
SQ AAAATTGCTTTAGAAAATTATTTTTCGGGTATGGGTAATGGGTCTTTTTAATTAATTAGG
SQ AGATATTTTGAATTGATCAATAGGACGATGACACATGTCCCTCCGTTTAAATGAGGTGTA
SQ TATTTGAATCCAAAGTAAGACTGCAGCCCGGGGGATCC
SC EMBL #AF065879
XX
BP 90% [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: AF065879; AF065879
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 99435753 PubMed; 10504249
RA Michalowski, S. M., Allen, G. C., Hall jr, G. E., Thompson,
RA W. F., Spiker, S.
RT Characterization of randomly-obtained matrix attachment
RT regions (MARs) from higher plants
RL Biochemistry 38:12795-12804 (1999)
//