S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000197
XX
DT 2.7.1999 17:58:15 (created); ili
DT 15.11.1999 15:29:31 (updated); ili
XX
NA NT$MAR6
XX
OS tobacco, Nicotiana tabacum
OC eukaryota; viridiplantae; embryobionta; magnoliophyta;
OC magnoliopsida; asteridae; solanes; solanaceae
XX
SZ 704 bp
XX
SQ GAATTCTTCAGCCATTGTACATATAGTTGTGTATTAATGTTATTAATAATGGATAATTAA
SQ ATATATACCTGGAATAAATATACGATATTATAATAGTGTGTAATTATATATAAAAATTAT
SQ ACATAATATAATGATGGTATTTAATATAGCATAAATTTGAACGATCTGGATTGATTTCTT
SQ GAATCAAAATAGAGTTGTGTGAAAAGAAAAGAATGAGATGAAAAGCAAAGTATGAAGAGA
SQ TGAATTTGTGTTTTTTTTATGGAGGAGGAAGGTTCTCAGTGATGGAATCATCCCTGGTTT
SQ TCTTTAGCACCAATGAAAGTAATGAACCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGG
SQ GAGAGAGAGTAGAATGGAACGGCTAGGTGAAAGTATAGGAGTAGAAATTAGGTTCAGGGA
SQ GAGAAAAGGGGGGAAATTAATTCCTAAATTAATGGGATTCTAATTTTTAAACTGTTTTGA
SQ AATATTTTAAAAGTAGTGTTATTTATATTATTAACTTTTAAAAAAAGTCAAACGAGGTAA
SQ AAATTCCATGGGGGAAAATTTAAATGGTTAGTCTTCTATAATATTTTCAACTCTGCTTAG
SQ CACTAAAAATTAGTCTAAAAATAACCCTAAATTAGTGTATCTAAATTAATTAGTTCATCG
SQ AACAGGAGCATTGGATTATCCCTCCAGAGTTACACAGGAAGCTT
SC EMBL #AF065882
XX
BP 50% [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: AF065882; AF065882
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 99435753 PubMed; 10504249
RA Michalowski, S. M., Allen, G. C., Hall jr, G. E., Thompson,
RA W. F., Spiker, S.
RT Characterization of randomly-obtained matrix attachment
RT regions (MARs) from higher plants
RL Biochemistry 38:12795-12804 (1999)
//