S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000214
XX
DT 23.11.1999 13:55:58 (created); ili
DT 23.11.1999 14:43:01 (updated); ili
XX
NA HS$SPRR2A-MAR
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SZ 2195 bp
XX
LO 1q21
DE G001543; small proline-rich protein 2A
DP Direction: 5'; 2214 - 20; Pos 1: ATG
DN Internal: y; Gene position numeral: 0
DC overlaps minimal promoter, coincides with first exon and
DC first intron [1]
XX
SQ AAGCTTCCTTGGAATTAATGGTCAGATAAGGAGCTCTAGCAATATCACTTTAAATGCTTA
SQ ATATACAATATTTAGAAAACCTTATGATTGTAAAGAGCTTAAAAAAGATGTGAAAGAACA
SQ ATCACTAAARGCATTGACAACATATGTGTGTTAGTGAACAATATGTACCAAAATGGACAG
SQ ATGAGAGGTGTACATTGGGGTGTGAGTTGATAATCCAGCAGACTGTGGGACTAGAGGGTC
SQ TACGAAAAACAAAGGAAGAACATACAAACAAATTTTAAAACACTGTCTTTCAACACTAAA
SQ ACTGTTGGAATAGAGAGCAAGAATACATATTGGATTCACATTCAGTTTATTTCTCAGATT
SQ CAGACTAGTGCTCTGACTCTGCACTCTGCAACCTACTCTAATATTACATATGATAACATG
SQ AGTCTATGCAGCTGTTCTCTATAGATATTCACAGACACTACAGAATGTTTTGGAGATTAT
SQ GTAATATTTAAAATATTCAAATTATACTAAAAATGTATGTAAAATGTATTGAACATAGGC
SQ AAGTTTCAATACATAGATTTTGAGTGAATGCTTGCAACTTTGGTTCCATTCTCTCTACTT
SQ CCTTAAGGTGGTGTCCAAGAGTACATTTTTATAAATAAAAAGTTATAGTACACTCCTAAG
SQ GGCAGCAAGTAGAAAACGTGCTAGGGAGACTCGATCTCACTTTGGAATCTATCCTGGGAG
SQ ACAAATGCCTCTACAAATGGATTAGAGAAGACAGTTTTAAAGAGGAAGATAATCAGGTAA
SQ AATCTGGGGTTTTATGAGAGAAAGAAAGAGGTAGAAGAAAAAATTTCAAGCTCGAACATC
SQ GGATCAGGTGGCACAATGCGGTCAATGCCTGCAAACTCAGGGTAAGTATTATTCTCCCTG
SQ TTTACAGTTCCGTGGAGGAGAAGTGACTTGCCTGTGGTCATACAACAGAGCAAAGAAAAG
SQ GCTTGAGCTAGAACTCAGGCCTTTGTTAGGTCTCCCCTTCCTCCTAGCACATTGGCAAAT
SQ TGCATGAGGAAAGTAGAGGTACAGTTGAGTTCATGTACAACAATAAGGCATTCAGGTAAA
SQ GTGAATGAGGGCAGAAGTTTTATGATTTAGGGAAGGTGTAAGACAGGAAAATATCTTTGT
SQ TCCCAATTAAGAAAGAGATCCCTTGACCATCAGTTAGAGATTCCCCCAAGTCCCTCTTTG
SQ CCATAAGTCACTGAAACTGAGATCCAAGGCATGGCTTCTGTGAGTCAGGAGAGCTTAACC
SQ CAGAGGAGAGATTTCAGAACAGGATATTTCCTATTTTGAGTATCCTGCTCATGCCAGTCA
SQ TGGATAAATTTGCATCTGGCTTAAGAAATTACTGGATCAGCATTGTTTTGGGTAGTTTCA
SQ CTTCCTGCTGGGTGGGGTAGCAGGCTCTATAAAGAGATCCTCTGCTGCACGACTCTTAAA
SQ CCCCTGGTACCTGAGCACTGATCTGCCTTGGAGAACCTGGTGAGTCGGCTTCCTTGAGTT
SQ CCTCTGTTCTTTGTGCCCTGAAATGTTGAGTTTAATCTGAATATGGCAAGTTTGGTGGAT
SQ CCAATCCTATGAAAATTGACTTGATGCTACTTAGTGGATGAAAATTTAAGATTAGAGCAC
SQ AATTATATGCTATTTTAGCTTTCTTTTGTTATACAGGTAGGTATCCATATGGACAGAGAA
SQ GTTAAGGGGTAACCTTTGATATGAAGAAGAAAAAAGAACAAAGTATTTTTCTTTATTCTC
SQ TTGCTTTCTAGTGTCCTTTACAAAGGTTTGTGTCTTAGCAGGTGTGAAAGACTACAATTC
SQ TCCCTGAGCAGCCCTTTGCTCTATGCCCAAGTCAGCCCACTTGGACTTTATAACAGATAA
SQ TGATGATAGGAATAGCATATTAGATTGCCCAGGGTGTCTGAACTTGTGACTGCCTTTCTT
SQ GAATTGGTTATTTTCAGGGAAATAAGATGCTTGATTCTTTATAACAGAGATAATTTATTT
SQ GGAAAAATTGTATGAGAAAACACAGGATTTCCTAGGGACAATGAAGCAATTTGTTAAAGT
SQ GGAAGGGAGAAACCAGAAAGTCTTGAAAAGGTAATTAAGAATTTAAATAATTTCTTGGAG
SQ ATTGGAGAAATAATATGCCATGGTATTACACAAGCTTTGGCTTCTCTCTCTGGAGGATTC
SQ CCTTCCCACGAACACTGTTGTATCATTTCTTTCAGA
SC EMBL #X53064; nt 1-2195, release 57
XX
FT 1304 - 1451(EMBL): minimal promoter [1]
FT 1438 - 1479(EMBL): exon 1
FT 1480 - 2195(EMBL): intron 1
XX
FF strength comparable to HPRT-MAR [1]; stimulatory effect
FF on transcription observed in transient transfection [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
EV in vivo selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: X53064; HSX53064
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 99045591 PubMed; 9826750
RA Fischer, D. F., van Drunen, C. M., Winkler, G. S., van de
RA Putte, P., Backendorf, C.
RT Involvement of a nuclear matrix association region in the
RT regulation of the SPRR2A keratinocyte terminal
RT differentiation marker
RL Nucleic Acids Res. 26:5288-5294 (1998)
//