S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000217
XX
DT 30.11.1999 17:48:21 (created); ili
DT 27.2.2002 16:38:00 (updated); ili
XX
NA HS$alpha1AT-5MAR
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SZ 1274 bp
XX
LO 14q32.1
DE G000199; alpha1-antitrypsin
DP Direction: 5'; 17000 - 15000; Pos 1: transcriptional start
DN Internal: n; Gene position numeral: 1
DE G001403; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 2
DP Direction: 5'; Pos 1: transcriptional start
DN Internal: n; Gene position numeral: 2

G000199;
alpha1-antitrypsin
G001403;
serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 2

XX
SQ GAATTCTATGCATATTGGCTTAGATAAGTGAGTGCTTATATAAATTGTTAAAATATGGTA
SQ ATTAACTCAAATGTCTTTCAGTTCATGTGACTTAAGTAAATATTTAATAAATAAGCTGTG
SQ TTTAAATTTGTTGATAAAATAAACATGTATTCATAGTTTTCAGCATAGTTTCTTGCCTGA
SQ GTTTACTGGTCAGACAAGATTATATTTGTCTTTGCTAGATGCTTTAAAGTCATAAAACTA
SQ TAAACTCAGCCTAAAATCAAAATGATCTTTGTGAAACTCTTTGATAAGTAGACTAATTTA
SQ ATATTGTTTGTTTAATAAAAACAGCTGTATCTTCTGAGTTATTGGCAAATACCCAAGTAT
SQ TTAGGGTTCTTATGTAGGTGAATATCTGATATTCACAAGTTATAAAAATTGTTATTAAGG
SQ AAATAACTTGAAATGCTGACTAACTTTGTCTAATAGTTTAGTTTTTAAAAGTAATCTAGG
SQ TATAATTGTTAAATAAATAAATAAATGAAAAAGGTGAATGTAAATGGAATAAATGATTAT
SQ AAATGAACTTTTTATGTAATTTAAAATCTTGAAGTTATATTATATTTAATTAAGCAATAG
SQ ATACTTATCAGATGTTCAGGTCATTTCCAAATAAAATAAAATACTGAAACATAAATTAGT
SQ GAACATCAATGTAAGTTTGTTCTTGGCTTCTTAAATTTTATATAAAGACTAAAATATATT
SQ TGGGTCTTTTAGTACACATAAAAATTATGTTATGGGGAAACATGTTTCTAAAATTATAAA
SQ ATGGTTCTTATCTGTAAAATACTGATACATCACAGTTAAAAATTTCTTGCTTCTCATATT
SQ TTCACTAGAAATTTAGGCTACTGAGAGTTAACAATTCTAATTAATACATATAATTCTGTA
SQ TAACGAGTGTACTAAAAGATGTATTTATGATGAAAATATAAGAAAGACATTAAAATAAAC
SQ TCTTTATTGAGAAAAAGAATAATTGTGTCTAAGTTCAGAGGCTATTTAAGGTTTTTTAAA
SQ AAAATAAATTTGGAAAAGAAAGACAAGATAGAAAAAAGCAGTAAGTAGGAAAGAAAGATG
SQ TGAAGGAAGTTATAAGTCATACATATGTATTTTTGGTAAGGAAGTTTAAAAAAATTATTT
SQ TTCAAATAATAATAAAAAGGAAAGTACATTTTTGTCCTAAAGTAACATGACTGTTTAAGA
SQ AAGGAAGAAACAAAGGTCTAAGTATATAATGAAAGGTCTGAGTAAGTTGTAAAAGGTTTA
SQ TGAAAAATGAATTC
SC EMBL #AF156542
XX
FT 2 - 205: repeat (LTR/retroviral)
FT 13 - 248: repeat (LTR/MER4-group)
FT 358 - 559: repeat (LTR/MER4-group)
FT 644 - 1270: repeat (LTR/MER4-group)
XX
SF multiple putative SATB1 binding sites [1]; motifs with
SF similarity to the Drosophila topoisomerase II consensus
SF [1]; DNA unwinding motifs, A- and T-box motifs [1]
XX
TP concluded to be permanently attached [1]
XX
CP HeLa S3 and HepG2 [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
EV in vivo selection/LIS [1]
XX
DR EMBL: AF156542; AF156542
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 99412420 PubMed; 10481016
RA Rollini, P., Namciu, S. J., Marsden, M. D., Fournier, R. E.
RA K.
RT Identification and characterization of nuclear matrix-
RT attachment regions in the human serpin gene cluster at
RT 14q32.1
RL Nucleic Acids Res. 27:3779-3791 (1999)
//