S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000225
XX
DT 14.12.1999 15:03:29 (created); ili
DT 15.12.1999 18:09:34 (updated); ili
XX
NA CAEEL$MARb
XX
OS Caenorhabditis elegans
OC eukaryota; animalia; metazoa; nematoda; secernentea;
OC rhabditia; rhabditida; rhabditina; rhabditoidea; rhabditidae
XX
SZ 1584 bp
XX
LO 3
DE G001600; UDP-glucuronosyltransferase
DP Direction: 5'; Pos 1: ATG
DC Hind III fragment overlaps with the intergenic region
DC between M88.1 and M88.2 genes as well as with the 3' end of
DC M88.2 gene [1]
DE G001602; mitochondrial ribosomal protein S34 like
DP Direction: 3'; Pos 1: ATG
DC Hind III fragment overlaps with the intergenic region
DC between M88.1 and M88.2 genes as well as with the 3' end of
DC M88.2 gene [1]
XX
SQ AGCTTAAAAGAAATTTAGAATTCAAAAAGCGAACCCTTTATATTCTTCGGAATCTTCACA
SQ TCAGTTTTGTAATCTGGCAAATGAGAAAGATGAATCATTGTGACGTCATGTCCTCCATTG
SQ GCAAGAACTTCGGCCACACGAGTACAGAATTGGACCTGAAATGCAATAATTTAGAAAGTT
SQ TATTAAAATTATACGAACGTTTTAACTGTTTTGTTTTAAATTTCAGTCAGTAGCACATTT
SQ TCTCCATTTTAAACTGTTTAATATGGAGAAGCATCGAACTTTTTTGGTAACTATCATTAT
SQ AGTTATATATAACCAAATATGAATGTGAAAAGTTTGATCGTTTTTTTTGGTTTTATGTCT
SQ GTGACGATTTCAATCAAAGGGAAAAGAAAATTTTTCCAATTTATGTACCAAAGAACTTTG
SQ ACTACTATAAATTTGACCTAGACTTAACAAATGCTCCACATAGTATGAAATATTTCTCGA
SQ TTAAAGTTTCTCAGCTCACCTGACTATTAGCCATATATGGTACAAAAACCGCATATTTGT
SQ ACGCGGAAACTGCTCCAAGCAGTAGAAGAAAAAGAGCAATCAATTTCATTTCTGAAACAG
SQ AAATTGAGAAAACTTTGTCCATACATCGTTGTTTAAATACTCTTTTATTTGCATCATTTC
SQ TGATAGTCAATCACAAACCCAAGTTTCCTAGAGACAACTAGACTAAAAAAGAGAGCCGTA
SQ GAGAATTATAGACAATGCTAATTTATAAATCAGAAATGTGGTTTGTAGGAAGTTATGGTT
SQ TGGTGCTTTTCTGAAAAAAAAGTACTGATTCTAAATAGGCTCTTATCTTATCACAATCTG
SQ TTTTACATCATTGTGTTGTTTGTGCATCCAAAACGTAAAAATTATTGTGAAATATCATCT
SQ TAAATATTTAGTGGAGTGTAATAATCAAATAATCTTGAATAAAGTTGCGCAGGAAATCTG
SQ ATGCATTGTGTTACGGTGGGTGCACAAATTTTCCAAATGCACCGAATTCCACGCGCAATT
SQ TCAATTTTTAAAGTTAAAGCCACCAAAAAACATAGTTGTACCATTAGATTTCTGGACTGA
SQ CTATGAGTATTCATTTTTCACAACTCTCTTTTTCACAACGTCAGTAATATTTTCCCTCCG
SQ CTGTTGCAACTTATTTAGTCACAGTAAGTACTGTATTCAAACCTGAGTTTATTTACGCAA
SQ ATTCGCCACTGATGTTTGGTTCGTTTCTGTTAATGATTCAACTTGTTCAACTCATACTGT
SQ TATAACGAATGCGTTCTCTTTAAGTTGTGATCTATATTTTATACATTTTTGTATTTTTGA
SQ ATTAATCATTAACATTTTTTTTAACTATCACAAATTTCACTTCACTGTAGTCTTGGAACA
SQ ATGTGACTTGGTTCATGATAGTTTAATTTTAAAACTCTAACGAAACAGAACAAAAAGAAA
SQ ACAAAGTCTAAAAACAACTGCTACAATCGAAAACTTAAATTTAAAAAAAATTAAATTGAA
SQ AGAGAATCATTTCGGTGGTTGCTCTTCAACTCTCATCGTTGTGGCATTAAATCGTGGTTG
SQ GAACATTGCTGGTCCTGCATTCCA
SC EMBL #Z34802; nt 6448-8031
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: Z34802; CEM88
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 99380480 PubMed; 10390535
RA van Drunen, C. M., Sewalt, R. G. A. B., Oosterling, R. W.,
RA Weisbeek, P. J., Smeekens, S. C. M., van Driel, R.
RT A bipartite sequence element associated with
RT matrix/scaffold attachment regions
RL Nucleic Acids Res. 27:2924-2930 (1999)
//