S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000229
XX
DT 14.12.1999 17:25:50 (created); ili
DT 15.12.1999 18:09:49 (updated); ili
XX
NA CAEEL$MARf
XX
OS Caenorhabditis elegans
OC eukaryota; animalia; metazoa; nematoda; secernentea;
OC rhabditia; rhabditida; rhabditina; rhabditoidea; rhabditidae
XX
SZ 1759 bp
XX
LO 3
DE G001606; 
DC overlaps with the promoter and the 5' region of the M88.6
DC gene [1]
XX
SQ GATCTTAATCAGTTTCCGATTTTTTAATTTTCTACCATAACCTTTCCTCGTGACGAGACC
SQ CATCCGGATGACCATTCAAACAAATCCTTCCGTCTTCAATTACGAGCTTCTGTGAATTAA
SQ GATTTTACGATCACCTGAATTTACGTCCAAGTTTCAACGATCTTATTCCTACCACATCGA
SQ GTGAATCGTTAATATTTTTTATTTTTTTCTTCTTTTCTTCTTTGCCAGTACAAAAATATC
SQ AAACCCTATCTCCTCATTTCTCAGAAACGTCGACATAAAATGCGAAGCTTACTCAGCTTC
SQ GTCCTCCTGGCACTGGCCAGGATAGCAATTTCAGAAGAAACAAAAAGTTGTATTGATATT
SQ GAGAAAGGATTCAAAGAAGAATTTAATGCACACAAACAGGTAAATTTTGGAATCGATTAA
SQ CTCGACGGAGTTTGATAATATCCAAGAAAATACCTGTAACTTTTCAGCCAGTATGCATCT
SQ GCGCCGACAACGGAATTTTCAGCACGGTCAAAGGATTTACTATAGAGTATGTTGAATTTT
SQ ACTCGACTATAAAACTTCTTGAAACTGAAATTTTCTTTTCAGATGCGAATCCGCTTCAAT
SQ TGCATCTGTATCTGAAAATTTGGCTTCACTGAATGGCACAGAATTGGGACGTCTCACAAT
SQ AAGAGATTCTACAGTTAATGTTCTTCCACAGGATCTTTTTGAGAATGTAAGTTGAATTAC
SQ AATAATGCCAATCAGGACAGAAACGTATATCACTAGTTAACTTTTTTCTCATCGCGGCGA
SQ GACCCACTTAAATCAATCCAATTTTCAGGTCTTCGCTAAACAAGTTAAACTCGAACGATG
SQ TGGTCTTTCAACTCTTCAACCAAATTCCTTCCAATCCCTTGGAGGATCAGCTGAATTATT
SQ ATCTCTCCGCGAAAACAGAATTAAAAAACTGGAAAAGGGACTTTTCACTGGACTTAAAAG
SQ TCTCAAAACTCTTGATTTGGCAATGAATAAGATTCAAGAAATTGATGTTGGAGCATTTGA
SQ GGAATTGAAAAAAGTTGAAGAACTTTTACTCAATGAAAATGATATTCGAGTTTTGAAAAC
SQ TGGAACATTTGATGGAATGAAGAATTTGAAGAAGTTGACACTTCAAAATTGCAATCTTGA
SQ GATTATTCAAAAGTATTGTTTAATTTTTAAGAAAATAATATTTCAATAACCAAATATTTT
SQ CAGAGGAGCATTCCGTGGTCTTAACTCTCTCGAACAGCTTATTCTATCAAATAACAATCT
SQ TGAGAACATTGACTGGACAATCTTCTCAGCCTTGAAGAATCTTCGTGTACTTGATTTGGG
SQ ATCAAACAAGATTTCCAATGTTGAGATGAAATCGTTCCCAAAACTTGAGAAATTGGTTCT
SQ CAACAATAATACTATTGATTCAATGAAATCTATTAAGCTGAAGGGTTAGTTTTTCTACCT
SQ TAAATAGTTTTTGTAGGCTAAAAATTATGGCCTCGGGTCCTGGCCCTATCGAAATTTTTT
SQ ATATACCGTAAAAAATTAAAAAAACATTTAATCTTACGTTTGGAGAAATTTTCTCTCAAT
SQ AATTGATAAATAAATTTTGAAAACTTTAAAAAATCGTAGATAACTAAAAAATAATCTCGG
SQ GTACGGTAGATCAAAAGTTTTCCTCGTGCTAGGATCGAAGGTCGACATAAAAAATTACAC
SQ ATGGTCGAAACTAAAATTTTTGTCTAACGATTCTTAATAGAATTATAATCCTTTTCGTAG
SQ AATAAAAATAATTTATTCA
SC EMBL #Z34802; nt 28889-30647
XX
FT 1250 - 1257: MRS: small half site motif (8/8) [1]
FT 1386 - 1401: MRS: large half site motif (15/16) [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: Z34802; CEM88
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 99380480 PubMed; 10390535
RA van Drunen, C. M., Sewalt, R. G. A. B., Oosterling, R. W.,
RA Weisbeek, P. J., Smeekens, S. C. M., van Driel, R.
RT A bipartite sequence element associated with
RT matrix/scaffold attachment regions
RL Nucleic Acids Res. 27:2924-2930 (1999)
RN [2]
RX MEDLINE; 20056261 PubMed; 10588722
RA Greally, J. M., Gray, T. A., Gabriel, J. M., Song, L.,
RA Zemel, S., Nicholls, R. D.
RT Conserved characteristics of heterochromatin-forming DNA at
RT the 15q11-q13 imprinting center
RL Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96:14430-14435 (1999)
//