S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000230
XX
DT 21.2.2000 16:51:51 (created); ili
DT 19.4.2002 15:32:00 (updated); ili
XX
NA BOMMO$MAR1
XX
SY BmMAR1, 
XX
OS silk moth, Bombyx mori
OC eukaryota; animalia; metazoa; arthropoda; insecta;
OC lepidoptera; bombycoidea; bombycidae
XX
SZ 1983 bp
XX
SQ GGATCCTAAATATGTTTACAAATAAGGTTCATAGTCTAAATGACTCATTTACTAATTGTT
SQ TAGTGCTCAGTAAATACTATTCATGTATATATTATTTTTCTCCAAAAACTCAAGAAGTTC
SQ GACATCAATCTTCAAGCTTATAACATCCTAACTCTGTTCGTGTAACATCAAAATCAAAAT
SQ CAAAATCAAAAAATTTTTCAAAATCAAAATGCGTAACACAAACATAAAAATAAAAATAAA
SQ TAAAATGTTTTTATGTTATTTAAGTAGACCTTTCCAGGAAACTTTGAATCATCATGACTT
SQ TGCATTTGATACTACTCCGTATCAGTTTCTCTGTTGACAAAAATCAGCAATAGCTTAGGC
SQ TTGAAAAATTTATAAACTACATTTATGACTATATATTTACATGATATGTTTGTCTGGATG
SQ TTAATCAGGACATGCAGAGTCTCGTAAAGAGTCATCGTCCAACTACAATGCAGTTAATAC
SQ TCGTATTCTCAATGAGCTTGGTACTTCATATGACCTAGTTAGTCATCTTGATTTTCAAAT
SQ GTAATTTTATCTGCTATTTTTGATATTCATAATATAAATTACACGAAACATACAAACTAA
SQ TTTCTGCAAACTTTTCAATTTACATGTTGCCGGGCAAGCTGACAGTGAATATATTAAAAG
SQ TAATATTATGTATAACTTAAAACCGACAATAAACACACCTGTTTGTAGGCAGCTGCTTGG
SQ TTCTGCCCCTGGCATTGCTGAAGTCCATGGGCGACGGTAACCACTCACCATCATGCGGGC
SQ CGTATGCTCGTCTACCTACAAGGGCCCATAAAAAAGCATTTGAATTTGTCATTTGTTCAG
SQ CCATAAAATTGTATTCTTCTTTACGAGTGACCGTTTCTTTAAAGCAACGGTAGGTATCTG
SQ TGTGTTATCTTGTTATTTTTTCAAGTATTCTTTGAATAGATAATGCAGAAATAAAACGGA
SQ TTTATCGCTAAACTTAGTTCCAAATAAGCAAAATTAAAATTGGGAGATACAGCGTATCGT
SQ GAACCTATACTGGGAGGCACGACCGACCTGCCCATTATCATTATCCTGCCCTTCTCCCAG
SQ TTACCTAGGGTCGGCGCAACATGTTTTCTCCTTCCATACTCTTCTATCATATACCATTTC
SQ TTCGCTCACTCCCCTCTTACCCATATCGTCTTTCAAGCAATCCATCCATTTCTTCTTAAG
SQ TCTACATCTTCCTCTATATCCTTCCACATTCATAGTTAATATTTTCTTACTAACCTCATT
SQ TTCATTTCATCTCATCACATCTCCATACCATCCCAAACGCTCACTTCTCAGCTTCTCTGT
SQ CACAGGTGCCACTTTCAGACTTCCTCTAACATATTCATTCCGTATTCTATCCATTCTCGT
SQ TACTCCACACATCCATCGCGACATTCGCATCTCTGCTGCATGCCTTTCATCCGACCGACC
SQ TGCCCATTATATAAATAATAAAATTGAGACACCTCATCTCTCAAAGTTGTTGGGGCCATC
SQ CACGCTGTGATGTCTATGACTTTAACACGTGTCGAGTATGATAAACATTTTATTTTACCT
SQ AAGAAATTCTATCTACGTTAGCAGGGATATGATAAAAGCATTGTCCAGACGAACTGAAAA
SQ TCTGGTTATTTATTATTTATTATTAATAATACATTAAAATATTATACGGCCTGCAATTTT
SQ AATCAATCTATGCTCAACAATTTGTGATAAGAAACCAGATAACATACAGATACGACAATT
SQ AGATAATGAAATGAGTCAACTACTATCTCTGTTGCAATAATAAATGTTTTTATGTAATTT
SQ AAAATGCATTTTATAACAACTTGTTGTGTTGAATAATAAAAAATTAGTCATTCAACAAAA
SQ TGGGTACTATCCATTGTTGTAAAACAGATATGAGGCCTATAAAATCAAAGGCAGCTATAT
SQ CCAAGTCTGTCAAATATTCAGGTAAACTACAAAAATCGGCCCTAAACACGTCATTACGGA
SQ TCC
SC EMBL #AF130337
XX
FT 335 - 1422: major attachment region [1]
XX
BP 60% [1]
XX
CP silkglands [1]
CN cephalosome, integumentum, cavitas corporeae excluding
CN silkglands [1]
XX
EV in vivo selection/high salt [1]
EV re-binding assay (high salt) [1]
XX
DR EMBL: AF130337; AF130337
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 21488338 PubMed; 11602351
RA Zhou, C.-Z., Liu, B.
RT dentification and characterization of a silkgland-related
RT matrix association region in Bombyx mori
RL Gene 277:139-144 (2001)
//