S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000231
XX
DT 21.3.2000 13:56:13 (created); ili
DT 13.6.2001 15:31:00 (updated); ili
XX
NA SHEEP$BLG-3MAR
XX
OS sheep, Ovis aries
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; artiodactyla; ruminantia;
OC pecora; bovidae
XX
SZ 899 bp
XX
LO 3p28 [1]
DE G000817; beta-lactoglobulin
DP Direction: 3'; 104 - 1002; Pos 1: poly(A+) signal
DC caution: mentioned to locate to a 892 bp BamH I-BamH I
DC fragment -95 to -985 relative to the polyadenylation signal
DC in [1]
XX
SQ GGATCCAGGGCGTCTGCATCACAGTCTTGTGACAACTGGGGGCCCACACACATCACTGCG
SQ GCTCTTTGAAACTTTCAGGAACCAGGGAGGGACTCGGCAGAGACATCTGCCAGTTCACTT
SQ GGAGTGTTCAGTCAACACCCAAACTCGACAAAGGACAGAAAGTGGAAAATGGCTGTCTCT
SQ TAGTCTAATAAATATTGATATGAAACTCAAGTTGCTCATGGATCAATATGCCTTTATGAT
SQ CCAGCCAGCCACTACTGTCGTATCAACTCATGTACCCAAACGCACTGATCTGTCTGGCTA
SQ ATGATGAGAGATTCCCAGTAGAGAGCTGGCAAGAGGTCACAGTGAGAACTGTCTGCACAC
SQ ACAGCAGAGTCCACCAGTCATCCTAAGGAGATCAGTCCTGGTGTTCATTGGAGGACTGAT
SQ GTTGAAGCTGAAACTCCAATGCTTTGGCCACCTGATGTGAAGAGCTGACTCATTTGAAAA
SQ GACCCTGATGCTGGGAAAGATTGAGGGCAGGAGGAGAAGGGGACGACAGAGGATGAGATG
SQ GTTGGATGGCATCACCAACACAATGGACATGGGTTTGGGTGGACTCCAGGAGTTGGTGAT
SQ GGACAGGGAGGCCTGGCGTGCTACGGAAGCGGTTTATGGGGTCACAAAGACTGAGTGACT
SQ GAACTGAGCTGAACTGAATGGAAATGAGGTATACAGCAAAGTGGGGATTTTTTAGATAAT
SQ AAGAATATACACATAACATAGTGTATACTCATATTTTTATGCATACCTGAATGCTCAGTC
SQ ACTCAGTCGTATCTGACTCTGTGACCTATGGACCGTAGCCTTCCAGGTTTCTTCTGTCCA
SQ CAGAATTCTCCAAGGCAAGAATACTGGAGTGGGTAGCCATTTCCTCCTCCAGGGGATCC
SC EMBL #X12817; nt 5554-6452, release 35
XX
FF enhances beta- lactoglobulin transcription in transfected
FF cells [1]; seems not to contribute to hormonal
FF responsiveness [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: X12817; OALGB
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 20156394 PubMed; 10689189
RA Whitelaw, C. B., Grolli, S., Accornero, P., Donofrio, G.,
RA Farini, E., Webster, J.
RT Matrix attachment region regulates basal beta-lactoglobulin
RT transgene expression
RL Gene 244:73-80 (2000)
//