S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000235
XX
DT 22.3.2000 17:31:48 (created); ili
DT 12.3.2004 11:57:00 (updated); ili2
XX
NA GG$GLOBA-5MAR4
XX
SY chicken pi-globin upstream MAR, 
XX
OS chick, Gallus gallus
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata; aves;
OC neornithes; neognathae; galliformes; phasianidae
XX
SZ 729 bp
XX
DE G000046; alphaA-globin
DP Direction: 5'; Pos 1: ATG
DN Internal: n; Gene position numeral: 3
DE G000047; alphaD-globin
DP Direction: 5'; Pos 1: ATG
DN Internal: n; Gene position numeral: 2
DE G001169; pi-globin
DP Direction: 5'; 17000 - 15000; Pos 1: ATG
DN Internal: n; Gene position numeral: 1

G001169;
pi-globin
G000047;
alphaD-globin
G000046;
alphaA-globin

XX
SQ CACCTCACATCTTGTGCAAGAAAAAAAGAATAAAATACTAAGATGGAATGGAAAAGGGGG
SQ AAAGAATTTGAAGAATTCAGAACATCACTACATAAAAGGCAGTCTGACACCTACAGTTAA
SQ ATACTGGTGCTCTTGTAGTTTCTGAATCTCATCTGAAGAATTTGCTGAGCTGTCCTGTGC
SQ AGTAACTTACTGTAGTATGAACACTAAGGAAAATCAAAACACAGACTGTCAGGTCACTTC
SQ AGTCACTGTTCTGTACTGTGGGAAAGGAAAGAAACAATCCAGCTTCTTCCTAACTGCCAA
SQ AGGGTCCCCAGTTCAGACCCAAATGAAGCAGCAGAGATGGCTGCAACATCCAGAACATTC
SQ TGGAAACTAGAAAGTTTTAGGGTGCCTGCTGGGGTGATAAGACACACCCAAGAAAAAGAT
SQ TCTACTAGAAGCAACAAGAAGGTGTTTCCAGCACTCTGCCATGTTGCTTATTTACCCAGA
SQ TGCAATTTCATTTAGACAAATTGAAAATGAAGAAAAATTTCATGCAGTAACAATAAAAGT
SQ GGACCCCAAGGCAAAAGAATGTTATAACATGTGGTGAATAAATGCAAATACGACTTTTCA
SQ ATTTCATTCAGATTCACCACACCACATTTAGGAAGCTGTGCTTTTTGGACAGCACTGGCA
SQ AAATAAATGAATCTAGTACTGTGAGAGAGCAGGCCAGTGCTGTCAGGGCCCTGAGGGCAC
SQ CAAAAGGTC
SC EMBL #Y18681; nt1142-1870, release 59
XX
SF contains AT-motifs, inverted repeats and putative
SF transcription factor binding sites [1]
XX
CP liver [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
EC efficient matrix binding was observed only with matrices
EC prepared form chicken liver nuclei [1]
XX
DR EMBL: Y18681; GGY18681
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 20162112 PubMed; 10698286
RA Pietrowska, M., Rusin, M., Widlak, P., Razin, S. V.,
RA Rzeszowska-Wolny, J.
RT Characterization of DNA sequences localized 11 to 17.5 kb
RT upstream of the chicken embryonic pi-globin gene
RL Acta Biochim. Pol. 46:777-784 (1999)
//