S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000247
XX
DT 11.4.2000 09:42:24 (created); mfr
DT 11.4.2000 09:42:24 (updated); mfr
XX
NA DROME$MAR10
XX
OS fruit fly, Drosophila melanogaster
OC eukaryota; animalia; metazoa; arthropoda; insecta; diptera;
OC drosophiloidea; drosophilidae
XX
SZ 1958 bp
XX
LO 1, 14B-15B
XX
SQ GAATTCAGATCCCATCTTCGGATTATACCGATGTCGTCGGCGGAGTAGACAAAGTTATCC
SQ TTATAAGCAAAACGCACGCAATCGATGGAACGATTGTGGCCCGTCAGAGACTGAAAGGAA
SQ AGGGTCACCGATTAGTACATACATATATTTAGGAAGTAGTTAGTATATTCACCATAAAGC
SQ ACTCATTTTGACCAATCGCCCAGAGGTTCACATTGCGATCCTCTCCTCCGGTGACCAGCA
SQ CTCGTCCAGTTTCGCCAAGATCAAGGCTCGTGACCCTGCTATCATGTGCCTTTATATCGT
SQ CTGCAAAGGATGAGAATTGGTTAGTCCTCTTCGGCAAGTTTTCATGATATGATGATATAG
SQ TTAGTATGTTCAGATTAAGCTATGCTTTAAACAACAGCTTTTCAAGATCAAAAGGAAAAC
SQ TTACAACAAATATATAATAATAAAAATATGATATTTTCGTATTAGTATATACTCAATAAA
SQ TACAATTTTATAATGATTTTTGAATCTTTTCAAAGGAAACTGTGTCGATATAAATAAATA
SQ AGTACCTTTTACGTTATCCACATTTATGAATGACAAGGATTACTAGTATTTTGAAAAGCA
SQ AAACAGATAAAATAAAGCTAGGAAATCGATGTACATACATACATATGTACAGTATATATG
SQ TACATACATATGTACGTAAATGTACGCATTTCAAAGAAATTGAAAACTTGTTCCCAGATT
SQ AAAACCTTTTTGAACTTCTATAGTTCTTGGGATTGAATTGAAGTTTTCTAAAGGCTATAT
SQ ACAAATATTATTTTAAAGTCTGAAGAAGCCGTATGATGTTTATTTGATATTGATATTGCG
SQ TTGTAAAACAAGATATTAATTACTTTAAAACGAACAATTCAGCTGCAGCTGCACTCAATG
SQ TTCATATGTATCTACATACATACATATGTGCACCTGGGGATTTTCCTATTGGATATCTGC
SQ ATTGTTTATAAGAACGCGTGGTATTGTTTTAAAAGTTACTGAAGTTGCATGCAACACTAG
SQ AATTTACGATAGGATTTCAAACACGCACGCACACACACATATATACATGCAGTCGTATTT
SQ CTACGTGCTTGTGTGTGTGTGGGAATATACAACGGTACTTTCGAACATTCGGTTTACTTA
SQ CAGATCTTGGATATCAGTTTTCTGGGCAGCGCCATAATCAATCAAATTGTTCTTATATAA
SQ ATACGCTGGCAGCTGCTAAATTCGATCCGAATGCCAGGTTTTCGAATAAATATTATCTTT
SQ TTGTAGCAGGTGTGAGCCAAAGTCTGTGATCAGCTGTCTGGGCTCCCGTCTTTTTTGGGC
SQ AAAATGAAGCCCACTTATTTACGAAACGAACAACAAAACGCACTGAAACAAAATCACACG
SQ GTGTGTAAAACCTTTACGAACCGATATCACCGTGATCGCATTGTTTAAAAACAGATAATC
SQ TAAATGTTTAATCGGACAATTCTTATTAACAAAAACAAATGCACATCACATTGTAATTAC
SQ AGCGACGACGAGGGCTGCAGCAAGCTGTCGATGAACACCGATTACCAGGGCCGGCATAGC
SQ GATTGCATTTTGTACATTTAAGTAACAGTCGTTGGTTATAATTATTAATACATATATATA
SQ TATATATATTGAAAATAATTTGTATTATAAATTTGTATTATTAAATAACAATAATAACAG
SQ ATAATGTGAAAAAAAATTAATTGATATTTTACTAAATTATTTACAGCCCTGAAGCTGTAA
SQ AACGGTTTACAAAAGTATTAAATTAAATATTTAAATAGACTAAATGGAATAGAATATTAA
SQ ATAGACTGAAGTAACAAGAATTGAATTGATTCTGATACATGATTTCAGCAACGATATATC
SQ GTTCACTGCGAAACGGTATTAATTTAGTAATTTTCATCGAACCCATGCTGCGGTCACACT
SQ GCGGCATTTCCTCAAAAAAGCATCATCATTGCCTGGCG
SC GenBank #AE003501
XX
CP 0-18 hr embryos [1]
XX
EV in vivo selection/LIS [1]
XX
DR EMBL: AE003501; AE003501
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 90326489 PubMed; 2374707
RA Surdej, P., Got, C., Rosset, R., Miassod, R.
RT Supragenic loop organization: mapping in Drosophila
RT embryos, of scaffold-associated regions on a 800 kilobase
RT DNA continuum cloned from the 14B-15B first chromosome
RT region
RL Nucleic Acids Res. 18:3713-3722 (1990)
//