S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000270
XX
DT 11.4.2000 11:17:06 (created); mfr
DT 11.4.2000 19:10:01 (updated); mfr
XX
NA DROME$MAR33
XX
OS fruit fly, Drosophila melanogaster
OC eukaryota; animalia; metazoa; arthropoda; insecta; diptera;
OC drosophiloidea; drosophilidae
XX
SZ 1395 bp
XX
LO 1, 14B-15B
DE G001731; 
DP Direction: 3'; Pos 1: transcriptional start
DN Internal: n; 
XX
SQ AAGCTTATATTAAAAAAAAAAAATCATAAGCAATGTGTTTAAGTTTCTCAAAGAAATCTC
SQ GATTGCCATTTCTTTTATCAAGTGAAAATTAATGAAAAGATGCTTTGGAAAAATCTTCCA
SQ GTAATTTCCAATGTTTCTATTTTTTCAAAAATCTCACATTTCTTGTTTCACCAGTCCAAT
SQ AAAACCATATGTAAAAATAGGTATGAAAAAAGTCAGAAGGTCAGTCATTTAAAAAATTAA
SQ TAAAAATCGTATAAATAAAATTGAAATGTCTCATCGGCGCAATTAAATTAAAAACGAAAT
SQ CAAAATCCAAATCAAAGTCAAAGTCAAAAATAAATCGAGGCAGAAACAAAAATTTTAGCT
SQ TTGTTTTCCCCAGATATTCAAATCAGCAGACACATTTCAATATATGTCCAAATCCAAAAC
SQ CAAATCGGAATCGGAATTGGAATTGGAATCGGTCGGTATTCACAAATCGAAGCCAAAGCT
SQ GCCGTTAAAATTTCCAACAGAAATTAGCTTAAATGAAGTGAGAAATCAAAATAAGCTCAT
SQ CAAATTTAATTAAATAGCAGAGTTTTATATTTTGATTTTGGCTTATTTCTCTTTATTTTG
SQ TTGCTTTGATTGGGCCATTAAACTGACGCTGCATAAACTCGGGCCAAAGATCGATTGATT
SQ AATGTTGAATCCGGAGCTAATGGCACCCCAAAGATACTCCACAAAAATTGTGGAAATTGA
SQ ACCGAGGAAATAAAAACAGCCAAGTGCAAACCAATTTTGGACATCAGGGAAGTATATCTC
SQ TTCTCTTTATCGGCATTAGAGCATTAGTATTAATTGACATTTAATTGCGGCAATAAAACA
SQ ATGTGTGTGTGGGAAAAATAAAAGATACTACTACTACTTTTGGCTCACGCAAAAAACTTT
SQ ATGCAATTCCCAGCTAGTCAGTTGATAAATAAATAATCTTTTTAAATACTGATTGCTATT
SQ TTTGACCCCCCCAATCTCTTTATCAATTATCATTATCCGTTGACCTCCCCCAAATGTCAT
SQ CTAAGAATGACCCAAAAAACAAAAAACAATTCATGCCAACTTTAACATCTTCATAGGCCA
SQ CTCATCTAACCCACTTATCTATGCGTATGCCGCATATGGCTAGACAATTTTTCTTAATAA
SQ AAATCGAGCATAAATCAAATTAGCCGTACCACTTTGCTTAAATGCGACATGAAAGTGTGG
SQ GAATTACGCGCCAATTTATGCAAATCCAATGCACATACACATATACATACAATATAAATT
SQ CGTATATAGCCTATATATAGCCATTGGTGATATTTTAATTGTCTCTTGTTGACAACAACG
SQ AGCAGAAAACGAGAAAAAGAGCCCAAATTAATCTACTAATCAGCGACGAGGCTGCGAACC
SQ AAATACAACTAAGTG
SC GenBank #AE003503
XX
FF rather weak S/MAR [1]
XX
CP 0-18 hr embryos [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [2]
EV in vivo selection/LIS [1]
XX
DR EMBL: AE003503; AE003503
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 90326489 PubMed; 2374707
RA Surdej, P., Got, C., Rosset, R., Miassod, R.
RT Supragenic loop organization: mapping in Drosophila
RT embryos, of scaffold-associated regions on a 800 kilobase
RT DNA continuum cloned from the 14B-15B first chromosome
RT region
RL Nucleic Acids Res. 18:3713-3722 (1990)
RN [2]
RX MEDLINE; 90377236 PubMed; 2118999
RA Brun, C., Dang, Q., Miassod, R.
RT Studies of an 800-kilobase DNA stretch of the Drosophila X
RT chromosome: comapping of a subclass of scaffold-attached
RT regions with sequences able to replicate autonomously in
RT Saccharomyces cerevisiae.
RL Mol. Cell. Biol. 10:5455-5463 (1990)
//