S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000290
XX
DT 11.4.2000 12:02:38 (created); mfr
DT 11.4.2000 12:02:38 (updated); mfr
XX
NA DROME$MAR53
XX
OS fruit fly, Drosophila melanogaster
OC eukaryota; animalia; metazoa; arthropoda; insecta; diptera;
OC drosophiloidea; drosophilidae
XX
SZ 2365 bp
XX
LO 1, 14B-15B
XX
SQ GAATTCTATCACCTCGGAGTGGAGCGGCACCTGGTTGGTGCTCCGCAAGAGCCAGCGACG
SQ TTTGATCTTCGTAAGCGAGGCCAACGGTAACGTGGAGAAGATGGATCTGCGCAAAGCCCG
SQ CTGCATAGGTGAGGTGATCCTTGAACTAATACACGCAAAATTCCATTAAACCCATATTTT
SQ GAAACAGTGCTAAAGGAGAGTGACGAGTCCATTGACAATCTGCACGTGGAAAGCGGTCCC
SQ ATGCTGATGATCGACTGCCCGCCGTATGCGGTCTACATGATCATGAGTTCTGCCCGCGAG
SQ ACAAAGATCTGGAGGCACATCATCCGCGAAGTGGCCCACAACAATGGCTTCTCGCTGGGC
SQ GATCAACAGCTTACGCGGTACGATGTGCCTGTCATTGTGGACAAGTGCATCAACTTTGTG
SQ TACATCCACGGCTCCATGTCGGAGGGCATTTATCGCAAGTCCGGATCGGAGAACTCCATG
SQ CACAAGCTGATGAGCGCCTTCCGCGCGGACGCTTTTAATGTGGAGATCACCCGAAATGAA
SQ TACAATGAGCACGATGTGGCCAATGTCCTCAAGCGCTTCATGCGCGATCTACCCGAACGA
SQ TTGCTAGGCAAGCTGACGGACAGCTTTGTCTTCGTCACGGAGCTGGCGGTGGCCAGCGAA
SQ AAGATTCCCATATATCGGGAGCTACTTGCCCGTCTCTCAGCTATCGAGCGCGAAACACTA
SQ CGTCGAATCGTGGGTCATCTGGTCTTCATTAGTTCCCAGCAGGCCAAGAACAAGATGAGT
SQ GTCCAAAACCTAACCATGATCTGGGGTCCCACGCTGCTGGCTAAGAAGGTAAAGTCATTG
SQ AATTTCCATATGATATAAGCGAAATTTCTACAAATTACCCTACTCGTACAACCATAAAGT
SQ ATAATGATTTACAATGAAGTATATACAATACATACATATATCAAGAAGAATTAGTACCTA
SQ ACTGATGCTTTAAAATTGTAGGTTTTTTTTATATTTTAAAGATTAGTCTTCGTGTTAACA
SQ AATTTTATGTTTTCTTTTAAATTAAAATTAAATCCACAGAGCGACGAGCTAATCTACTCA
SQ CAAAAGGAGGCGGATGTGCTCAGCGATCTAGTAGTGCTCTACAAGAATCTTTTCCCCTGC
SQ AGTGCCGATGAAATTGTGAGTTAATTTAAAATATACATACATACGAAAATATACTCATAC
SQ TCCTTTTAGAAACGGGAGCAGGCCATGCTGGCATGTCTGCAAAAGTATTATGCGGCCGCC
SQ GAAACGCTTAAGGATGCGGTGAAGCAGTCCGGGGACATAAAGATCTGGATCAGCCTAAAT
SQ CCCAATCCTGAAAACAAAACAGAGGTGGGTTTTCGTTAAATATAATAATGATAAAATATA
SQ TGTTTTTTTTACCAACTCTTTGTGGCTTTCTTTTGAGCAGGAGAAGACGCAAGTGAATGC
SQ CACCATATCGCCCACGAAGACAGCCTACGAGCTGTGCCGCGAATACTCCGCCAAGATGCA
SQ GCTGCCCACCCATCAGTTGACCCTGTACGAGGTTATCCTGAACGACAGCTTAGAGCGTCC
SQ TCTTCACCATGACACCAAGGTGTTCGATGTCATTCTAAATTGGTCCTATTGGCCGGAGGA
SQ GGATCGCAAGCACAACTACCTGGTGGTACGTCCCGTTGAGATGCTGCGCGAGATCCAGCG
SQ AGCGGTGAAAAATCTGGCCACCGTAACGCCCGGCAAGGAGCTGCGATTCGCCGACTCCAG
SQ GACGAAAACCTTTAAAACGCTTCAGTGCGAGCTGCGGGATGGAAAGATTGTGGTGTCCAA
SQ GAAGGACAAGAATGACAAAACAACCATTGTGCGGGAGATCTTTTTGCAGAGCAGCACGGC
SQ GTACCTGGGCTGCGAGCGAAAACGCGACTTTCCCTGGAGCTGGGCCATCACCTTTGTGGA
SQ GCGTACTCAGGCGCAGATCATGAGGTGGGACATCATCATATTTGACTGAAATGAAATAGT
SQ GTAATATCATCCTTCCTAACAGATCGCGCGATGCGCCCTTCATTGGCCACGTCCTGGCGG
SQ GCAGCGAGTGGGGGGACCGCACCATTTGGTACTCCAGCATCTGGTACTGCTTGTACAGGG
SQ ACAACATCTTGCCGCCGGCGGAGATCATCATCAAGTAGAAGTGCCCTCTCCCAGCTGCCA
SQ AACATAGATTTAACCGCCGTCTTGTGCATTTTTCTGTAGATATTCTGAATTTATTCGCAA
SQ TATTAGGGAATATATACGTTTAGCAATATTTTTACGAACAATTTCGGGAATTTTCCAATA
SQ TTTCAAATTAGTCAAGAAAAAAATATTTTTTTTTTACACTTTTTCTGTAAATAATCACGT
SQ TTGATCAAATACCAAATTGTACATA
SC GenBank #AE003504
XX
FF rather weak S/MAR [1]
XX
CP 0-18 hr embryos [1]
XX
EV in vivo selection/LIS [1]
XX
DR EMBL: AE003504; AE003504
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 90326489 PubMed; 2374707
RA Surdej, P., Got, C., Rosset, R., Miassod, R.
RT Supragenic loop organization: mapping in Drosophila
RT embryos, of scaffold-associated regions on a 800 kilobase
RT DNA continuum cloned from the 14B-15B first chromosome
RT region
RL Nucleic Acids Res. 18:3713-3722 (1990)
RN [2]
RX MEDLINE; 90377236 PubMed; 2118999
RA Brun, C., Dang, Q., Miassod, R.
RT Studies of an 800-kilobase DNA stretch of the Drosophila X
RT chromosome: comapping of a subclass of scaffold-attached
RT regions with sequences able to replicate autonomously in
RT Saccharomyces cerevisiae.
RL Mol. Cell. Biol. 10:5455-5463 (1990)
//