S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000299
XX
DT 13.4.2000 18:02:57 (created); ili
DT 14.4.2000 10:09:32 (updated); ili
XX
NA MOUSE$MAR2
XX
OS mouse, Mus musculus
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; rodentia; myomorpha; muridae;
OC murinae
XX
SZ 382 bp
XX
SQ GATTTTTTTTTTTTTAAATAAAGACAAAAGGAAGGTGCTGTGGCTCAGGAGTTAAGGCAC
SQ TGGTATCACGCCTGGTATTCAGTCCCAGAACCCAACTGCTGAAGATTGTCCTCTGTCACC
SQ ACAAGGGAACCATATAAATAAATACATCGAAATAAATAATACACAAAAATAAGTATCTTT
SQ TTGGTAATTATCAGAGAGACTGCTCTGTAATTAAAGGATGCACTACACGCCTTTAATCCC
SQ AGACTTGGGAGGCAGAGGCAGGTGGATTTCTGAATTTGAGGCCAGTCTGGTCTAAAGAGT
SQ GTGAGTTCCAGGACAGCCAGGGCTACACAGAGAAACCCTGTCTTGAAAAACAAAAAGAAT
SQ ACAAAATTTTTAAAAAAGTGCA
SC EMBL #X64490
XX
SF shows some homology to B1 repetitive sequences [1]
XX
FF found attached to the nuclear lamina [1]
XX
EV UV-crosslinking [1]
XX
DR EMBL: X64490; MMNLAM2
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 93000484 PubMed; 1339329
RA Christova, R., Bach, I., Galcheva-Gargova, Z.
RT Sequences of DNA fragments contacting the nuclear lamina in
RT vivo
RL DNA Cell Biol. 11:627-636 (1992)
//