S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000302
XX
DT 13.4.2000 18:15:18 (created); ili
DT 14.4.2000 10:14:30 (updated); ili
XX
NA MOUSE$MAR5
XX
OS mouse, Mus musculus
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; rodentia; myomorpha; muridae;
OC murinae
XX
SZ 285 bp
XX
SQ GGAGATCTGATACATCAAGATAACAAGAGGGACAAGCTCTAGTCCGAGATAGTGAGTGCA
SQ GGTAGCACTAGAGATTACTAGATGGCAAGAGGAAAGAACCAAGAAATATAGCAAGAGAAA
SQ CCAAGTTACTTCGGATCATCATACCAGTTCTCCCATTATACGAAGTCCTGGATACCCCAC
SQ CAACCAGAACTATACAAAGAATCAATAAACCCAAAAACTGGTGCTTTGAAAAAAGTGAAC
SQ AAGATAGATAAACCCTTAGCCAGAATCACCAGAGGACACAGAGAC
SC EMBL #X64493
XX
SF shows some homology to LINE-1 repeats [1]
XX
FF found attached to the nuclear lamina [1]
XX
EV UV-crosslinking [1]
XX
DR EMBL: X64493; MMNLAM5
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 93000484 PubMed; 1339329
RA Christova, R., Bach, I., Galcheva-Gargova, Z.
RT Sequences of DNA fragments contacting the nuclear lamina in
RT vivo
RL DNA Cell Biol. 11:627-636 (1992)
//