S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000391
XX
DT 11.12.2001 15:26:00 (created); ili
DT 12.12.2001 15:34:00 (updated); ili
XX
NA RAPE$na31-MAR
XX
OS rape, Brassica napus
OC eukaryota; viridiplantae; embryobionta; magnoliophyta;
OC magnoliopsida; dilleniidae; capparales; brassicaceae
XX
SZ 484 bp
XX
SQ TAGCGTAGAATTACTCATCAAAACTCTATTTTATAATGAAAATGGAGTAGGGTCAATATG
SQ TTGTAAGTATGTATATAACAAGTGGTGGTTGGTATTCTACGTACGAGATATATGGAATTG
SQ CTTATGTGCTAAAGAGCAAGTTTTTTTGTTTAATGCTTGCTTAAGAGCAAGTTAAAACTC
SQ AATCAAGAAACTTTTGGTCAATTTTATGTCGATAGAAAGGTTTAATACAATTAGGATCTG
SQ TTAACAACGAAGCCTAATTAAAGAAAATTTACGTCGATAGAAACTTTTGGTCAATTCTAC
SQ GTCGATAAATAGGTGTTTCATGATGGCGTCAAGGATACATTCACACAAATACATTTGAGA
SQ TCTGTTAGCTAGAAAGTCCGATGAAAATACAGTTGTTTTCCTCTCAAGATGGCTCTGAAA
SQ TATATGAATACCAAAAACAGAAAAGACCGCAATTTTGACTTATGGATACAGATAAGACTT
SQ GTGG
SC EMBL #AF223671; edited according [1]
XX
FT 246 - 259: found duplicated after S1 retroposon integration
FT        [1]
XX
FF retroposon integration site [2]; forfeits its matrix
FF binding activity after S1 retroposon integration [2]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [2]
XX
DR EMBL: AF223671; AF223671
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 98440763 PubMed; 9767691
RA Tatout, C., Lavie, L., Deragon, J. M.
RT Similar target site selection occurs in integration of
RT plant and mammalian retroposons
RL J. Mol. Evol. 47:463-470 (1998)
RN [2]
RX MEDLINE; 21312510 PubMed; 11419796
RA Tikhonov, A. P., Lavie, L., Tatout, C., Bennetzen, J. L.,
RA Avramova, Z., Deragon, J. M.
RT Target sites for SINE integration in Brassica genomes
RT display nuclear matrix binding activity
RL Chromosome Res. 9:325-337 (2001)
//