S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000424
XX
DT 25.2.2002 13:31:00 (created); ili
DT 25.2.2002 13:57:00 (updated); ili
XX
NA HS$D19S208_12
XX
OS human, Homo sapiens
OC eukaryota; animalia; metazoa; chordata; vertebrata;
OC tetrapoda; mammalia; eutheria; primates
XX
SZ 368 bp
XX
LO 19q13.12
XX
SQ GTACCTCTCTCATTAGAATAGCCTAGGAATAAAACAGGTGATAAGTCAACTCTCCAACAG
SQ GGTGCCCAACTACAAAAGAAACTATAGTGAAATTGGGTGGTAAGGATTAAAAGGAAACAA
SQ GAAAGAAAAAGATAAATAGAAACCAGCCAACAGAGATAAAAGAGAAGCAGGTGACAGAGC
SQ CGGAAAGAAATAAGGCAACAGGGAGAAAAAGAAAGCAGTAGTGACGGAGGCACATTAGTT
SQ TAATGAAAAGGGAATCAGACGACAGGACTCATTGGAAAACAGGCTATCAATACAGTCATC
SQ ATAATAAGGCAATAGGGCTAGGGGGACATTTATTGGCAGGTTACAAGGAAATCGGGCAAC
SQ AGGGGTAC
SC [L. Nikolaev, direct submission]
XX
BP 40% [1]
TP suggested a structural role [1]
XX
EV in vitro selection of S/MAR [1]
XX
DR EMBL: AF038458; AF038458
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 21671420 PubMed; 11813264
RA Chernov, I. P., Akopov, S. B., Nikolaev, L. G., Sverdlov,
RA E. D.
RT Identification and mapping of nuclear matrix-attachment
RT regions in a one megabase locus of human chromosome
RT 19q13.12: long-range correlation of S/MARs and gene
RT positions
RL J. Cell. Biochem. 84:590-600 (2002)
//