S/MARt DB - S/MAR

AC SM0000430
XX
DT 7.3.2002 11:49:00 (created); ili
DT 7.3.2002 15:02:00 (updated); ili
XX
NA WHEAT$Bx7-5MAR
XX
OS wheat, Triticum aestivum
OC eukaryota; viridiplantae; embryobionta; magnoliophyta;
OC liliopsida; commelinidae; cyperales; poaceae
XX
SZ 781 bp
XX
DE G003048; high-molecular-weight glutenin Bx7
DP Direction: 5'; 1560 - 750; Pos 1: ATG
DN Internal: n; Gene position numeral: 1

G003048;
high-molecular-weight glutenin Bx7

XX
SQ GATATCGACTTGATATTATGGATATTTATGTATTTCTCTACAAATTTGATCAAACTTTAA
SQ AAGGTTTAACTTCTCAAAAAAAAAACTAATACACCTTATATTTTAAAACAGAGAGAGTAG
SQ TTTTTTTTTACCCAAACCCCAACTGCCCAGCAAAGCGCGCTCAACTCTTCTAGTCTAAAT
SQ AACTAGCATCCACTAACACATTTCTCCCGACATGCAAGCACGTCACCTATGAAAATGCCC
SQ ACCTCAATATGCAACCATGCATAGAAGAAAGCTCACCTCAGCATGCAAACATGCAGCATA
SQ ATTTCCATTTTACTTGGCTATTTATGTTTGATAAATATTTCACAAATATACAATAATCAA
SQ AAACAATAAATTATATGTGTTTTTAGTTTTAGTTCTCATATCCAAATATACATGTTTCAT
SQ ACAACCAAATCTCATTTAAATATATTGTAAAATATTCCGGCAACAACTTGTGGGGTACAT
SQ CTAGTTACAGTGGAATATTAGTGATGGCGTGAGCAAGCGATAAGGCCAACGAGAGAAGAA
SQ GTGCGTCGTCTATGGAGGCCAGGGAAAGACAATGGACATGCAAAGAGGTAGGGGCAGGGA
SQ AGAAACACTTGGAGATCATAGAAGAACATAAGAGGTTAAACATAGGAGGGCATAATGGAC
SQ AATTAAATCTACATTAATTGAACTCATTTGGGAAGTAAACAAAATCCATATTCTGGTGTA
SQ AATCAAACTATTTGACGCGGATTTACTAAGATCCTATGTTAATTTTAGACATGACTGGCC
SQ A
SC EMBL #X13927; nt 14452-15292
XX
SF T-box, core unwinding element and Drosophila topoisomerase
SF II consensus site [1]
XX
BP approx. the same strength as Adh1 (5' ???) MAR from maize [1]
XX
FF leads to a slight increase in transformation efficiency in
FF leaves [1]; minimal effects in transient assay [1]
XX
EV re-binding assay (high salt) [1]
XX
DR EMBL: X13927; TAGLB11B
XX
RN [1]
RX MEDLINE; 20358518 PubMed; 10902712
RA Rampitsch, C., Jordan, M. C., Cloutier, S.
RT A matrix attachment region is located upstream from the
RT high-molecular-weight glutenin gene Bx7 in wheat (Triticum
RT aestivum L.)
RL Genome 43:483-486 (2000)
//